Lista Projektów
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie narzędzi wspomagających wykorzystywanie behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach (w tym w MŚP), na przykładzie wybranych przedsiębiorstw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości
Kierownik projektu - mgr Agnieszka Szczygielska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rozwój kultury bezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu systemowej współpracy nauki z przemysłem (S2B) w tym zakresie
Kierownik projektu - mgr inż. Alfred Brzozowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka
Kierownik projektu - mgr Agnieszka Szczygielska
Wykonawcy -
zobacz więcej