Targi, wystawy

Wykaz
Opis

Targi "PRODUCT AND SAFETY 2004"

30 listopada - 2 grudnia 2004 r., Kijów

Organizatorzy targów: Ministerstwo Przemysłu Ukrainy, Międzynarodowe Centrum Targowe oraz Państwowe Ukraińskie Przedsiębiorstwo "Ukrstankoinstrumat" i wspierane przez Ministerstwo Obrony Ukrainy ds. BHP i Konsumenta oraz Państwową Komisję Ukrainy ds. Nadzoru BHP.

 

Zakres tematyczny targów:

- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

- ubrania robocze - wyposażnie do prac w ciężkich warunkach (do prac na dużych wysokościach, pod wodą, w hutnictwie, górnictwie, itp.)

- sprzęt pierwszej pomocy

- sprzęt i systemy zapewniająće bepzieczeństwo pracy na stanowisku pracy i w zakładzie

- sprzęt przeciwpożarowy i wybuchowy oraz technologie, maszyny i urzązenia dla przemysłu.