Targi, wystawy

Wykaz
Opis

105 Międzynarodowy Salon Wynalazczości "Concours Lepine"


27 kwietnia - 8 maja 2007 r., Paryż, Francja