Targi, wystawy

Wykaz
Opis

III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2009

1-3 czerwca 2009 r., Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Organizator: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Patronat: - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, - Krajowa Izba Gospodarcza, - Naczelna Organizacja Techniczna, - Światowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) - Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI) Wystawie towarzyszy konkurs wynalazków. Na wystawie swój dorobek zaprezentuje Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów a także zaproszone stowarzyszenia wynalazców z zagranicy. Oprócz stowarzyszeń wynalazców w imprezie udział wezmą wyższe uczelnie, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przemysł, wynalazcy i racjonalizatorzy indywidualni oraz wydawnictwa fachowe. Zakres tematyczny wystawy obejmuje m.in. ochronę środowiska, ekologię, bezpieczeństwo pracy, mechanikę i inżynierię ogólną, budownictwo, technologie i innowacje w przedsiębiorstwach, przemyśle, elektronice, informatyce oraz w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie, wzornictwie przemysłowym i wielu innych dziedzinach przyczyniających się do postępu technicznego gospodarki. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja "Innowacyjność i Kreatywność 2009".