Konferencja pt. „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej
„Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”

 

Data: 24 listopada 2023 r. godz. 9:00

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 15, Budynek Agro

 

organizowanej przez

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

KATEDRA HIGIENY ZWIERZĄT I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA,

ZAKŁAD ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH I ŚRODOWISKOWYCH

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

KATEDRA PODSTAW TECHNIKI, ZAKŁAD ERGONOMII

 

oraz

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODDZIAŁ W LUBLINIE

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów”:

 

https://up.lublin.pl/biologia/ oraz https://lublin.ospsbhp.pl/

 

Facebook:       https://www.facebook.com/SKNUPLUBLIN

https://m.facebook.com/profile.php?id=100064798713878

 

 

 

Rejestracja uczestników: do 20 października 2023 r.

 

Zapisy poprzez link rejestracyjny: https://forms.gle/r8x7qALX5JB5kcb39

 

Zaproszenie do udziału w konferencji:

Program konferencji przewiduje m.in. wystąpienie dr Katarzyny Hildt-Ciupińskiej z Zakładu Ergonomii CIOP-PIB pt. Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, prezentowane w ramach kampanii „Serce do pracy”.

 
0
0
0
3
7
0
0
4
 Aktualności KAMPANII