Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta - plakaty


Oferta - o plakatach


Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce pojawiły się po raz pierwszy plakaty  poświęcone kwestii bezpieczeństwa pracy.
Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tą tematykę we współczesnej formie. Współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych. Dotychczas zorganizowano 23 edycje konkursu poświęcone zagadnieniom: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Młodzi pracownicy - bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura Pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50 +, Stres XXI wieku i Komputerowy świat.
W każdej edycji 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych. Odbywają się one w Warszawie i Krakowie.
Wszystkim edycjom konkursu towarzyszy katalog zawierający prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy.
Ogółem, w latach 1997-2014 na konkurs napłynęło ponad 4000 projektów plakatów, spośród których ponad 1000 zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. W celach popularyzacyjnych wydrukowano ponad 120 wzorów wybranych plakatów w nakładzie po 600-1000 szt. każdy.

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz