Szkolenia na zamówienie
 
 

Centrum Edukacyjne na zamówienie zakładu pracy, instytucji czy osób zainteresowanych może zorganizować każde szkolenie zawarte w aktualnej ofercie, jak i przygotować szkolenie specjalistyczne na potrzeby Zamawiającego.

Szkolenia na zamówienie grupowe:
 

  • Profilaktyka i zwalczanie zagrożeń szpitalnych związanych z eksploatacją urządzeń medycznych emitujących pola elektromagnetyczne
  • Szkodliwe działanie czynników biologicznych
  • Ergonomiczna ocena warunków pracy
  • Jak zmniejszyć stres w pracy?
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Organizacja systemu pierwszej pomocy (szkolenie pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy)
  • Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
mgr Marta Kalinowska
tel. 22 623 36 76 
e-mail: makal@ciop.pl
fax 22 623 36 93
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "