Elektryczność statyczna - Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

 

Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

 

 

 Zasady oceny narażenia pracowników na pole elektrostatyczne

 Autor: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

2016 r.

 

Elektryczność statyczna w środowisku pracy - materiały szkoleniowe 

Autor: dr inż. Zygmunt Grabarczyk
2013 r. (akt. 2020 r.)

Elektryczność statyczna - prezentacja 

Autor: dr inż. Zygmunt Grabarczyk
2013 r.