Wyznaczanie ładunku zgromadzonego w układzie naelektryzowanych obiektów

 

Wyznaczanie ładunku zgromadzonego w układzie naelektryzowanych obiektów

 

BEZPIECZNIEJ_NM_ES_program_energia

 

 

WYNIK

 

 

(c) 2017 CIOP-PIB


 

Program pozwala na wyznaczenie ładunku Q zgromadzonego w układzie naelektryzowanych obiektów o równoległych, płaskich powierzchniach. Wielkościami niezbędnymi do obliczenia ładunku są: powierzchnia wspólna obiektów S, w [m2], odległość pomiędzy obiektami d w [m], oraz różnica potencjałów pomiędzy obiektami U, w [V]. Wielkość wyznaczonego ładunku Q, w [nC] wyświetlana jest poniżej danych wejściowych.

 

Obsługa programu:

 

W odpowiednich polach programu należy podać wielkość powierzchni wspólnej obiektów S, odległość pomiędzy obiektami d, oraz różnicę potencjałów pomiędzy nimi U a następnie nacisnąć myszą przycisk Przelicz.