Książki

 

  • Sołtyński K., Marszałek A.: Obciążenie termiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2004
  • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2
  • Marszałek A., Sołtyński K.: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego, CIOP, Warszawa, 2001
  • Sołtyński K.: Obciążenie termiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
  • Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne, (Pod red.: D. Augustyńskiej, M. Pośniak), CIOP, Warszawa, 2001