Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-30/2015, 2015-07-15; Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oprogramowania

Warszawa, dnia 15.07.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-30/2015

Nr ogłoszenia: 104775 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Załącznik nr 1.4 do SIWZ
Załącznik nr 1.5 do SIWZ
Załącznik nr 1.6 do SIWZ
Załącznik nr 1.7 do SIWZ
Załącznik nr 1.8 do SIWZ
Załącznik nr 1.9 do SIWZ
Załącznik nr 1.10 do SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców 1
Informacja o wyniku postępowania