Informacyjna KAMPANIA społeczna 2019 - Moda na bezpieczeństwo

 

 
Kierunki działań kampanii

 

  1. Prowadzenie działań na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym, skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.
  2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (np. wystawy, prezentacje, pokazy, przedstawienia).
  3. Promowanie tematyki bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym w mediach.
  4. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących tematyki kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym.

 

 

Fot. Wystawa plakatów bezpieczeństwa pracy w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy
i życiu pozazawodowym człowieka
pn. "Moda na bezpieczeństwo"
marzec - grudzień 2019 r.

 

Plakat wyróżniony w 17. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Artur Mytnik