Informacyjna KAMPANIA społeczna 2019 - Moda na bezpieczeństwo

 

 
Cele kampanii

 

  1. Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia.
  2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka

 

 

Plakat wybrany na wystawę pokonkursową w 17. edycji konkursu

na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Agnieszka Hańcza

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy
i życiu pozazawodowym człowieka
pn. "Moda na bezpieczeństwo"
marzec - grudzień 2019 r.

 

Plakat wyróżniony w 17. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Artur Mytnik