Informacyjna KAMPANIA społeczna 2019 - Moda na bezpieczeństwo

 

 
Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

Program działań Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. w ramach kampaniiJako partner kampanii społecznej – „Moda na bezpieczeństwo” w 2019 roku Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. podjął szereg działań mających na celu promocję bezpieczeństwa wśród swoich pracowników, klientów i gości.

Dwa najważniejsze z podjętych działań, które zakończyły się sukcesem to:

 1.  Organizacja dni zdrowia i promocja prozdrowotnych postaw dotyczących odżywiania się i uprawiania sportu, powiązana z możliwością wykonania podstawowych badań.

  Zdjęcie nr 1. Plakat reklamowy zapraszający pracowników do wzięcia udziału w Kampanii.

  W ramach przedsięwzięcia zaangażowanych i przebadanych zostało prawie 200 pracowników Kimball.
 2. Kampania społeczna „Moda na bezpieczeństwo” spersonalizowana dla pracowników Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. promująca bezpieczeństwo w pracy i po pracy – motyw przewodni „W pracy, Po pracy - ubierz się w bezpieczeństwo”.

Stworzono spójny przekaz komunikacyjny dla pracowników (we wszystkich dostępnych wewnętrznie kanałach informacyjnych) wyłącznie przy użyciu wypracowanych wewnętrznie materiałów. W ramach prac:

 1. Opracowano założenia kampanii wewnątrz Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.  i wybrano motyw przewodni kampanii „Moda na bezpieczeństwo”, którym w Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. zostało hasło „W pracy, Po pracy - ubierz się w bezpieczeństwo”.
 2. Przygotowano spójne komunikaty dla pracowników uwzględniając wszystkie dostępne wewnętrznie kanały informacyjne tj. komunikaty w formie elektronicznej „KEPS Komunikat”;  gazetkę firmową „Kimformator”, itp.
 3. Przygotowano plakaty promujące hasło przewodnie.


  Zdjęcie nr 2 – przykład jednego z plakatów.

 4. Żeby pracownicy poczuli, że ta kampania jest również ich, zaproszono ich do współudziału w  stworzeniu okładki dla naszej gazetki firmowej „Kimformator”. Pracownicy wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
 5. Przeprowadzono kampanię.


Przekaz trafił do wszystkich pracowników Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. – łącznie ok. 1050 osób, pracowników firm zewnętrznych na stałe współpracujących z Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. tj. pracowników firmy sprzątającej, pracowników kantyny, pracowników firmy świadczącej usługi w zakresie utrzymania infrastruktury ok. 50 osób. Przekaz w części trafił również do licznych gości odwiedzających zakład.

Realizacja opisanych powyżej działań była możliwa dzięki otwartej na pracowników dyrekcji firmy, zaangażowaniu i chęci społecznego działania samych pracowników, a także działaniom pracowników służby BHP.


Opracował:
Kamil Silski
Główny specjalista ds. BHP
Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy
i życiu pozazawodowym człowieka
pn. "Moda na bezpieczeństwo"
marzec - grudzień 2019 r.

 

Plakat wyróżniony w 17. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Artur Mytnik