Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
ErgoON - wizualizacje

ErgoON – wizualizacje
(interaktywne wizualizacje możliwości przystosowania biurowego środowiska pracy do potrzeb różnych grup ON wykorzystująca techniki rzeczywistości wirtualnej).

 

Użytkownik aplikacji będzie mógł w sposób interaktywny obejrzeć efekty typowych, najczęściej spotykanych modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością: ruchową, narządu wzroku, narządu słuchu lub intelektualną. Aplikacja obejmuje również zagadnienia dostępu do stanowiska pracy oraz dostosowania innych pomieszczeń, z których korzystają pracownicy.

Interaktywne wizualizacje wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej zwiększają atrakcyjność oraz możliwość praktycznego zastosowania wyników projektu przez pracodawców, są także elementem uwiarygadniający możliwość wprowadzenia określonych modyfikacji na stanowisku pracy, w odniesieniu do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Opracowane interaktywne wizualizacje będą mogły być wykorzystywane także podczas działań promujących projekt, podczas spotkań z mediami w ramach kampanii medialnej oraz podczas seminariów.

Dodatkowym atutem przygotowanej aplikacji jest jej wersja współpracująca z urządzeniami mobilnymi, co znacząco zwiększa jej możliwość wykorzystania i potencjalnego wdrożenia wyników projektu. Przygotowana jest również wersja aplikacji prezentującej obraz w sposób niewymagający zastosowania gogli rzeczywistości wirtualnej.

 

Aplikacja ErgoON – wizualizacje:

 

Wersja na komputery z systemem Windows        pobierz

Uwaga: Aby uruchomić aplikację na komputerze z systemem Windows należy należy pobrać spakowany plik aplikacji "Wizualizacja_v0-12_Desktop.zip", po czym rozpakować go do domyślnego katalogu "Wizualizacja_v0-12_Desktop", a następnie po wejściu do ww. katalogu aplikacji należy kliknąć dwukrotnie na plik „ErgoON Wizualizacja.exe”.