Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w warsztatach eksploatujących prasy

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony oczu i twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchome części (czynniki zagrażające) w przestrzeni narzędziowej pras: pomiędzy stemplem i matrycą, suwak, poduszkę ciągową, wyrzutniki, wytłoczki i odpady, ruchome osłony przestrzeni narzędziowej i tłocznika     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez ruchome części pras poza strefą narzędziową i innych maszyn i urządzeń oraz przedmioty obrabiane: nożyce, praski montażowe, podajniki z urządzeniami odwijająco-nawijającymi, odcinaki ażuru     Odzież ochronna lub robocza

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe lub osłony twarzy

Obuwie ochronne (z podnoskami)
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne z własnym napędem: wiertarki, wkrętarki, szlifierki i polerki tarczowe, szlifierki oscylacyjne i taśmowe, gwinciarki, młotki     Odzież ochronna lub robocza Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (w przypadku szlifierekosłony twarzy)

Obuwie ochronne (z podnoskami)
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez ręczne narzędzia podstawowe: młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki (śrubokręty), imadła, klucze     Odzież ochronna lub robocza

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (w przypadku szlifierekosłony twarzy)

Obuwie ochronne (z podnoskami)
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas Narażenie na hałas i drgania pochodzące od maszyn i narzędzi: pras i innych obrabiarek do metalu, narzędzi ręcznych z napędem, środków transportu     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Prąd elektryczny Porażenie prądem     Obuwie elektroizolacyjne
lub prądoprzewodzące

Rękawice elektroizolacyjne
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne Występowanie zjawiska olśnienia     Okulary przeciwsłoneczne
Czynniki chemiczne Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: mgłę olejów mineralnych, rozpuszczalniki, benzynę, naftę, dymy spawalnicze, pyły metali     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi


Fartuchy, obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi