Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach galwanizerskich

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń podczas pracy: szlifierek, polerek, kielichów galwanicznych, aparatów bębnowych     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: podłożu stanowiska pracy, hali, przejść,dojść lub dróg transportowych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymiprzez podstawowe narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki, imadła, klucze     Odzież ochronna lub robocza

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (lub osłony twarzy w przypadku szlifierek)
Hałas Narażenie na hałas pochodzący od: maszyn, środków transportu     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Czynniki mechaniczne Narażenie powodowane upadkami osób lub przedmiotów z wysokości     Hełmy ochronne

Obuwie chroniące palce przed uderzeniem
Prąd elektryczny Porażenie prądem elektrycznym     Obuwie elektroizolacyjne

Rękawice elektroizolacyjne
Promieniowaniem optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Czynniki chemiczne Narażenie pracowników na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się z kąpieli galwanicznych oraz stosowane w procesie odtłuszczania i prac wykończeniowych: piaskowania, szlifowania, polerowania     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed cieczami