Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, i oprzyrządowania: wtryskarek, młynów, wytłaczarek, pras     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłożu stanowiska pracy, hali, przejściach i dojściach, lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym)     Odzież ochronna lub robocza Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (lub osłony twarzy w przypadku szlifierek)
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia:     Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne Występowanie zjawiska olśnienia     Okulary przeciwsłoneczne
Hałas Narażenie pracowników na hałas i drgania emitowane przez: wtryskarki, prasy, wytłaczarki, młyny do tworzyw, wiertarki, ręczne narzędzia z napędem, sprężarki     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie elektomagnetyczne Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wokół zgrzewarek     Należy oddzielić niebezpieczną strefę lub gdy jest to niemożliwie skrócić czas narażenia pracowników. Gdy brak jest możliwości ograniczenia zagrożeń można zastosować kombinezon chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Czynniki chemiczne Występowanie podwyższonej temperatury i gorących powierzchni przy obsłudze: maszyn z zespołami termicznej plastyfikacji tworzyw (wtryskarki, wytłaczarki), zgrzewarek oporowych, suszarek tworzyw     Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą
Czynniki chemiczne Narażenie pracowników na: wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku, wytłaczania i zgrzewania, rozpuszczalniki stosowane do odtłuszczania powierzchni oprzyrządowania, rozpuszczalniki podczas klejenia półproduktów, pył tworzyw sztucznych podczas mielenia odpadów     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą