Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w pralniach

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia
Tak
Nie
Środki ochrony indywidualnej
 
Czynniki mechaniczne
Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń: pralnic, agregatów do chemicznego czyszczenia, wirówek, suszarek, prasownic mechanicznych
 
 
Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części
 
Czynniki mechaniczne
Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych
 
 
Obuwie wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
 
Czynniki termiczne (mikroklimat)
Występowanie podwyższonej temperatury oraz zwiększonej wilgotności powietrza
 
 
Odzież ochronna lub robocza o odpowiedniej paroprzepuszczalności
Czynniki termiczne
Zagrożenie poparzeniem powodowanym przez: prasy do prasowania odzieży, manekiny prasujące, warniki krochmalu
 
 
 Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi 
 
przedmiotami

 Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą

Osłony twarzy
Hałas
Narażenie na hałas i drgania pochodzące od maszyn i narzędzi
 
 
 Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Prąd elektryczny
Porażenie prądem elektrycznym
 
 
Obuwie elektroizolacyjne lub prądoprzewodzące

 
 Rękawice elektroizolacyjne
Czynniki chemiczne
Narażenie na pary rozpuszczalników stosowanych w chemicznym praniu odzieży (m.in. chlorowanych węglowodorów, benzyny)
 
 
 Obuwie gumowe
 
 Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi (gumowe lub z tworzywa sztucznego)

 Sprzęt ochrony układu oddechowego
 
 
Gogle chroniące przed kroplami cieczy