Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Analiza wrażliwości systemów aktywnej redukcji hałasu na zakłócenia sygnału odniesienia

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.01.2006 - 31.12.2007

Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2006 – 31.12.2007