Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania możliwości wykorzystania materiałów inteligentnych w aktywnej redukcji hałasu emitowanego przez drgające elementy maszyn

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Makarewicz

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano i wykonano model systemu aktywnej redukcji hałasu (ARH). W jego skład wchodzą: układ elektroakustyczny tworzący źródło hałasu pierwotne modelujące drgający element maszyny emitujący hałas, układy elektroniczne umożliwiające pomiar i generację sygnałów wibroakustycznych oraz element wykonawczy. Źródło pierwotne składa się z głośnika w obudowie zamkniętej oraz elementu drgającego mocowanego do obudowy bezpośrednio nad głośnikiem, a pobudzanego do drgań drogą powietrzną, falą akustyczną pochodzącą z głośnika. Elementy wykonawcze systemu ARH zostały zamocowane bezposrednio do elementu drgającego źródła pierwotnego.Opracowany model systemu ARH poddano badaniom, w trakcie których analizowano jego działanie dla różnego rodzaju elementów drgających i źródeł wtórnych. Wykazano, że przy zastosowaniu materiałów inteligentnych jest możliwa aktywna redukcja hałasu emitowanego przez drgające elementy maszyn.Przygotowano przekrojowy materiał w formie opracowania monograficznego dotyczącego różnych aspektów zastosowania materiałów inteligentnych do aktywnej redukcji drgań i hałasu.

Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.11.2007