Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Utworzenie i rozwój serwisu internetowego BEZPIECZNIEJ wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2013

 

Utworzony serwis BEZPIECZNIEJ zawiera trzy kategorie materiałów: materiały merytoryczne dotyczące zagadnień związanych z czynnikami fizycznych zagrożeń œrodowiskowych, materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne dotyczące zarożeń związanych z tymi czynnikami, a także narzędzia komputerowe wspomagające identyfikację rodzaju i poziomu zagrożeń związanych z występowaniem wybranych czynników fizycznych w œrodowisku pracy oraz wybór i planowanie działań profilaktycznych.|Serwis BEZPIECZNIEJ został zrealizowany na bazie systemu zarządzania treœcią (CMS) opracowanego dla portalu internetowego CIOP-PIB. Nowa wersja portalu CIOP-PIB wraz z aktualną wersją serwisu BEZPIECZNIEJ dostępna jest pod adresem www.portal.ciop.pl.

 

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

1. Morzyński L., Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ poœwięcony fizycznym czynnikom szkodliwym œrodowiska pracy - na przykładzie bloku tematycznego dotyczącego hałasu., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 12: 14-15., 2013

2. Morzyński L., Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ wspomagający profilaktykę zagrożeń fizycznych w œrodowisku pracy., Praca i Zdrowie, 6: 32-36., 2013||Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013