Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne i hałas kierowców środków komunikacji miejskiej na podstawie pomiarów dozymetrycznych oraz opracowanie zasad profilaktyki dla łącznego działania czynników wibroakustycznych.

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Koton

Streszczenie projektu:

Opracowano metodę jednoczesnych badań dozymetrycznych drgań mechanicznych i hałasu na stanowiskach pracy w pojazdach komunikacji miejskiej. W tym celu wykonano siedem dozymetrów drgań, które skonfigurowano w dwóch zestawach pomiarowych, umożliwiając w ten sposób współbieżne pomiary dawki drgań w trzech kierunkach, jednocześnie na dwóch stanowiskach pracy. Wykonane dozymetry drgań są przyrządami unikatowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Przygotowano też odpowiednie oprogramowanie służące do transmisji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych.Opracowaną metodę i wykonane systemy pomiarowo-analizujące wykorzystano do przeprowadzenia badań ekspozycji kierowców na drgania i hałas w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie. Pomiary drgań i hałasu prowadzono w sposób ciągły przez pełną 8-godzinną zmianę roboczą, w warunkach rzeczywistych, w trakcie normalnej pracy osób prowadzących pojazdy z pasażerami. Na stanowiskach pracy w autobusach wykonano dodatkowo badania hałasu infradźwiękowego.W ramach zadania zbadano również współzależność drgań i hałasu występujących na stanowiskach pracy w badanych pojazdach, wyznaczając współczynniki korelacji Pearsona. Wykazano, że zależność między sygnałami wibracyjnymi i akustycznymi jest mała lub umiarkowana.Opracowano także zalecenia profilaktyczne oraz bazę danych "Drgania i hałas w środkach komunikacji miejskiej i związane z czynnikami wibroakustycznymi ryzyko zawodowe".

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.12.2003 – 31.12.2004