Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie procedur wyznaczania poziomu mocy akustycznej technologicznych źródeł ultradźwiękowych w przestrzeni otwartej

Kierownik projektu: dr inż. Witold Mikulski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie procedur wyznaczania poziomu mocy akustycznej technologicznych źródeł ultradźwiękowych w przestrzeni otwartej oraz opracowanie stanowiska badawczego do wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł w zakresie hałasu ultradźwiękowego. Opracowano szczegółowe warunki stosowania metody podstawowej (procedury ogólnej) do poszczególnych żródeł hałasu ultradźwiękowego, klasyfikując źródła do 3 grup: źródeł emitujących hałas ultradźwiękowy o poziomie ustalonym, źródeł emitujących hałas ultradźwiękowy nieustalony oraz źródeł emitujących hałas ultradźwiękowy nieustalony impulsowy. Opracowano także stanowisko do badań poziomu mocy akustycznej źródeł w zakresie hałasu ultradźwiękowego. Określono także metody obliczania (szacowania) wpływu: dźwięków odbitych od scian pomieszczenia badwczego, tłumienia dźwięku w powietrzu w funkcji odległości od źródła i emisji energii akustycznej innych źródeł hałasu ultradźwiękowego na mierzone wartości hałasu ultradżwiękowego od rozpatrywanego urządzenia. Na podstawie metody (procedury ogólnej) opracowano procedury pomiarowe: techniczną i orientacyjną wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł, w tym poziomu mocy akustycznej, średniego w czasie poziomu mocy akustycznej oraz szczytowego poziomu mocy akustycznej, w zakresie częstotliwości hałasu ultradżwiękowego. Weryfikację procedur pomiarowych oraz stanowiska badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, terenowych i przemysłowych, wykonując badania laboratoryjnego źródła hałasu ultradźwiękowego i typowych technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego: zgrzewarek ultradźwiękowych, drążarek ultradźwiękowych i płuczek ultradźwiękowych. W warunkach laboratoryjnych porównano wyniki pomiarów poziomu mocy akustycznej płuczki ultradźwiękowej Intersonic typ IS-4.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010