Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Modelowanie maszyn i urządzeń pod kątem minimalizacji aktywności wibroakustycznej

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania: -opracowano metodę modelowania akustycznego maszyn z wykorzystaniem metody inwersji; -opracowano nowe wskaźniki promieniowania i przenoszenia energii oraz metody ich wyznaczania; -opracowano metodę określania bilansu energetycznego obejmującego zjawiska wibroakustyczne zachodzące w maszynach; -przeprowadzono badania eksperymentalne wybranych maszyn w zakresie określenia bilansu energetycznego; -przeprowadzono badania eksperymentalne dotyczące wyznaczenia modeli akustycznych wybranych maszyn i określenia na podstawie parametrów tych modeli wskaźników charakteryzujących procesy wibroakustyczne, wskaźników oceny akustycznej maszyn oraz parametrów pola akustycznego wokół maszyn; -przeprowadzono symulacje komputerowe modelu akustycznego maszyny w celu określenia wpływu lokalizacji źródeł zastępczych na poziomy mocy i ciśnienia akustycznego; -przeprowadzono badania weryfikacyjne wyznaczonych modeli akustycznych wybranych maszyn.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004