Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Badanie mechanizmów przebiegu wypadków przy pracy z wykorzystaniem modelu wypadku opracowanego przez EUROSTAT.

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem projektu było poznanie przyczyn i mechanizmów powstawania wypadków przy pracy poprzez analizę danych statystycznych o wypadkach tego typu, z wykorzystaniem modelu wypadku przy pracy opracowanego przez Eurostat do celów Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy.Podczas realizacji projektu zastosowano metodę modeli log-liniowych do potwierdzenia fipotezy istotności interakcji między różnymi zmiennymi opisującymi okoliczności i przebieg wypadku. Przeprowadzono analizy, które umożliwiły identyfikację najczęściej występujących scenariuszy przebiegu zdarzeń wypadkowych w przedsiębiorstwach związanych z przetwórstwem drewna. Czynnościami, podczas których najczęściej dochodzi tu do wypadków przy pracy, są: obsługiwanie maszyn, operowanie przedmiotami i transport ręczny oraz przemieszczanie się.Przeanalizowano wpływ warunków pracy na częstość występowania różnych sekwencji zdarzeń prowadzących do wypadku. Przeprowadzone analizy wykazały, że najczęściej wypadki przy pracy dotyczyły: chodzenia, biegania, wchodzenia, schodzenia, przenoszenia oraz prac narzędziami niezmechanizowanymi i operowania przedmiotami. Wykazano także, ze niektóre sekwencje zdarzeń wypadkowych występują niezależnie od warunków zagrożenia, w jakich wykonywana jest praca.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010