Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Projekty
Streszczenie

Badanie wpływu wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwach na jakość życia pracowników.

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawlowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem projektu bylo opracowanie rozwiązań wspomagających wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwach jako nowego modelu kształtowania warunków pracy. Zrealizowano następujace zadania:- badanie działań przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności społecznej- badanie jakości życia pracowników w wybranych przedsiębiorstwach- ocenę wpływu wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwach na jakość życia.Analizy wyników badań wskazują na występowanie istotnych statystycznie różnic między parametrami charakteryzujacymi jakość życia w pracy w przedsiębiorstwach o różnym stopniu wdrażania praktyk odpowiedzialnych społecznie w obszarze BHP. Można na ich podstawie wnioskować, że wprowadzanie zasad odpowiedzialności społecznej do zarządzania bhp może stanowić jeden z czynników wpływajacych korzystnie na jakość życia w pracy, w szczególności przyczynić sie do wzrostu zadowolenia z pracy, odczuwanego przez pracowników wsparcia społecznego oraz dobrostanu, a także wpłynąć na zmniejszenie potrzeby wprowadzania zmian w pracy.Ponadto przygotowano narzędzia wspomagające ocenę działań odpowiedzialnych społecznie w obszarze bhp w formie list kontrolnych, które mogą być wykorzystane do przeglądu i oceny poszczególnych elementów zarządzania bhp w aspekcie wprowadzania zasad odpowiedzialności społecznej w sposób zgodny z wytycznymi normy ISO 26 000, a także wspomagać planowanie działań odnoszących się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników z myślą o rozszerzaniu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010