Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Opracowanie modelu i metodologii badania ergonomicznych właściwości programów komputerowych"

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.02.1998 – 31.12.2000