Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Analiza porównawcza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas typowych czynności zawodowych i pozazawodowych

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

Celem projektu badawczego jest analiza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas wykonywania typowych czynności zawodowych i pozazawodowych. W ramach realizacji projektu poza badaniami laboratoryjnymi, w celu określenia wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych, przeprowadzane będą badania w warunkach rzeczywistych to znaczy na stanowisku pracy i w miejscu zamieszkania badanych osób
Wyniki przeprowadzonej analizy będą mogły być wykorzystane przez pracodawców przy określaniu dopuszczalnego obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy zawodowej oraz jako jeden z czynników pomocniczych przy kwalifikacji do pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej osób niepełnosprawnych

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.10.1998 – 31.12.2000