Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Działania PPUH KARAT w ramach kampanii

 

W ramach kampanii „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” właścicielka  Agnieszka Greliak zorganizowała piknik rodzinny na terenie zakładu PPUH KARAT w Wyśmierzycach. W spotkaniu pod hasłem „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r., uczestniczyli pracownicy, ich rodziny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe KARAT powstało w 1998 roku. Od osiemnastu lat zajmuje się nakładaniem powłok cynkowych na metale metodą elektrolityczną na dwóch liniach automatycznych. Firma zatrudnia 18 pracowników, głównie mężczyzn i jedną kobietę. Od 2014 roku funkcjonuje dział budowy maszyn i urządzeń, w którym pracuje 4 inżynierów.

 

Program spotkania składał się z 3 części. Część pierwsza obejmowała:

  • przywitanie gości, przedstawienie programu pikniku i informacji organizacyjnych, upowszechnienie materiałów kampanii;
  • przybliżenie historii i działalności przedsiębiorstwa KARAT;
  • omówienie działalności CIOP-PIB w ramach wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w tym informacyjne kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa.

W części drugiej przedstawiono osiągnięcia firmowe w realizacji celów kampanii.

PPUH KARAT organizuje przedsięwzięcia edukacyjno - informacyjne służące budowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem w obszarze ochrony zdrowia pracujących przez stosowanie dobrych praktyk. Właścicielka zakładu posiada licencjat z pielęgniarstwa i  zobowiązała się do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi swoim pracownikom na terenie zakładu w godzinach pracy. Ponadto podczas szkoleń BHP wśród pracowników upowszechnia się wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Od 2013 roku wprowadzono politykę firmy dotyczącą uwalniania miejsc pracy od dumy tytoniowego. Pracownicy podpisali oświadczenia o przestrzeganiu zasad polityki. W ramach zachęcenia pracowników do ćwiczeń i dostępie do obiektów sportowych firma KARAT od 12 lat jest współorganizatorem spływów kajakowych po rzece Pilicy w miesiącach letnich. W tym roku taki spływ odbył się dzień po pikniku, czyli 26 czerwca. Wzięło w nim udział 41 osób, długość trasy to 25 km.

 

Część trzecia spotkania obejmowała m.in. program rozrywkowo-edukacyjny dla dzieci, które rozwiązywały łamigłówki o tematyce BHP, za co otrzymały kamizelki odblaskowe. Za udział w grach sprawnościowych otrzymały słodycze.

 

Przygotowanie tekstu: Agnieszka Greliak

 

 

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...