Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Międzynarodowa konferencja pt. „Ochrona życia i zdrowia pracujących”

 

W dniu 1 lipca 2016 r.  w Hotelu Olsanka w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ochrona życia i zdrowia pracujących”. Konferencja była elementem wyjazdu studyjnegozorganizowanego przez ZK-Termochem (Czechy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP (Polska) oraz CIOP-PIB w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”.

 

W programie konferencji przedstawiono:

  • rolę i zadania służby BHP w Czechach (Eva Štoudková, przedstawiciel Stowarzyszenia służby bhp w Czechach)
  • rolę i zadania służby BHP w Polsce (Andrzej Nowak, wiceprezes  ZG OSPSBHP)
  • służbę BHP w Czechach – wymogi do zatrudnienia (przedstawiciel firmy Grimo)
  • działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących (Agnieszka Szczygielska, z-ca kierownika Ośrodka Promocji  i Wdrażania CIOP-PIB)
  • rolę czeskiej inspekcji pracy w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy pracujących (Zdenek Neset, przedstawiciel Statni Urad Inspekce Prace)

 

Biorąc pod uwagę tematykę tegorocznej kampanii społecznej, w programie konferencji znalazły się także:

  • programy dotyczące ochrony zdrowia na stanowisku pracy prowadzone w czeskich przedsiębiorstwach (Vladimíra Lipšová, Instytut Hygieny Pracy i Medycyny Zdrowotnej)
  • dobre praktyki w zakresie działań prozdrowotnych w Skanska (Czechy) (Juraj Novodomec, przedstawiciel firmy Skanska)
  • dobre praktyki w zakresie działań prozdrowotnych w Cofely EC Słupsk Spółak z o.o. (Jolanta Olechnowicz, Cofely EC Słupsk Spółak z o.o.)
  • dobre praktyki w zakresie działań prozdrowotnych w Służbie Więziennej i Areszcie Śledczym w Szczecinie (Andrzej Podgórski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej i Aresztu Śledczego w Szczecinie)
  • dobre praktyki w zakresie działań prozdrowotnych w Imperial Tabaco Polska Manufacturing SA w Radomiu (Józef Witczak, OSPS BHP).

 

 

 

 

 

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...