Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Seminarium „Zdrowie pracownika zyskiem firmy” - Koszalin

 

Data:19 kwietnia 2016r.      

Miejsce: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

 

09.00 – 09.15

Rozpoczęcie seminarium i powitanie uczestników

- płk SG Jarosław Suszek, Z -ca Komendanta COSSG w Koszalinie

 

09.15 – 09.20

Przedstawienie programu seminarium i informacji organizacyjnych

- ppłk SG Piotr Staniuk, wykładowca COSSG w Koszalinie

 

09.20 – 10.00

Charakterystyka COSSG w Koszalinie

-ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz, kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki COSSG
w Koszalinie

 

10.00 – 10.30

„Działalność CIOP-PIB w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy” w tym informacyjne kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy”

- Agnieszka Szczygielska, Ośrodek Promocji CIOP-PIB

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

 

10.45 – 11.05

„Dbałość o zdrowie podejmowana przez pracowników w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy”

- Katarzyna Hildt-Ciupińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

 

11.05 – 11.25

„Ocena zdolności do pracy osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej”

- Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

 

11.25 – 12.00

„Zasady etyki zawodowej pracowników służby bhp”, „OSPSBHP – cele i plany”

- Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

 

12.00 – 12.20

„Działalność Oddziału OSPSBHP w Koszalinie”

- Paulina Pasturczak – Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Koszalinie

 

12.20 – 12.45

„Profilaktyczna ochrona zdrowia w Straży Granicznej”

- ppor. SG Piotr Banasiak, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie 

 

 13.00 – 13.30

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej – prezentacja ośrodka

- mjr SG Dariusz Kukiełczyński, wykładowca COSSG w Koszalinie

 

13.30 – 14.00

Dyskusja. Podsumowanie seminarium, wnioski i zakończenie seminarium. 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...