Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
LABORATORIA

 

LABORATORIA

 

 

Zadania naukowo-badawcze realizują następujące LABORATORIA:

 

 • Laboratorium Fizjologii Wysiłku
 • Laboratorium Badań Sprawności Sensorycznej
 • Laboratorium Oceny Obciążenia Układu Mięśniowo-Szkieletowego
 • Laboratorium Badań Sprawności Psychoruchowej
 • Laboratorium Diagnozy i Adaptacji Psychospołecznej
 • Laboratorium Badań Zagrożeń Promieniowaniem Optycznym
 • Laboratorium Modelowania Warunków Oświetleniowych
 • Laboratorium Badań Mechanicznych Maszyn oraz Środków Transportu Pionowego
 • Laboratorium Technik Bezpieczeństwa w Systemach Sterowania
 • Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej
 • Laboratorium Badań Nanoaerozoli
 • Laboratorium Badań Bioaerozoli
 • Laboratorium Markerów Mikrobiologicznych
 • Laboratorium Badań Drgań Mechanicznych
 • Laboratorium Audiometrii i Badań Akustycznych
 • Laboratorium Technik Badań i Oceny Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • Laboratorium Badań Zagrożeń Elektrostatycznych.