Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
KALENDARIUM

 

 KALENDARIUM

 

 

2012 r.

czerwiec - Instytut wygrywa konkurs na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + Rw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

lipiec - podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu nr POIG.02.01.00-14-088/09 pn. Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)

wrzesień - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej

 

2013 r.

czerwiec - zatwierdzenie projektu budowalnego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i wydanie pozwolenia na budowę
listopad - podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na realizację robót budowlanych

 

2014 r.

luty - rozpoczęcie budowy

 

2015 r.

październik - otwarcie nowych laboratoriów
listopad - zakończenie projektu