Rodzaje wydarzeń

 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego

 

 

Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy,

według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego

Rys. Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy,

według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy, według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego

Rys. Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy,

według wydarzenia będącego odchyleniem od stanu normalnego, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Wydarzenie powodujące uraz

 

 

Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz

Rys. Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz

Rys. Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy, według wydarzenia powodującego uraz,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS