Okoliczności powstania wypadku

 

Dane statystyczne dotyczące okoliczności powstania wypadku przy pracy

 

 

Miejsce powstania wypadku przy pracy

Rys. Miejsce powstania wypadku przy pracy, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Rodzaj miejsca powstania wypadku przy pracy, według skutków

Rys. Rodzaj miejsca powstania wypadku przy pracy, według skutków, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku

Rys. Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Miesiąc, w którym wypadek przy pracy miał miejsce

Rys. Miesiąc, w którym wypadek przy pracy miał miejsce, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS