Staż pracy i obywatelstwo poszkodowanych

 

Staż na zajmowanym stanowisku pracy (w latach)

 

 

Długość stażu na zajmowanym stanowisku pracy

Rys. Długość stażu na zajmowanym stanowisku pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy,

zarejestrowanych w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Tablica. Statystyki opisowe stażu na danym stanowisku pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

7,56

7,35

6,87

6,61

7,01

7,18

7,23

7,42

7,73

7,76

Mediana

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Dominanta

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Odchylenie standardowe

8,44

8,53

8,53

8,79

8,61

8,58

8,67

8,74

8,87

9,01

 

Obywatelstwo poszkodowanych w wypadkach przy pracy

 

 

Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według posiadanego obywatelstwa 

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według posiadanego obywatelstwa,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, posiadających obywatelstwo inne niż polskie

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, posiadających obywatelstwo inne niż polskie,

dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS