Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy wśród pracujących

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2007 i 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wg wieku, wśród pracujących

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

według wieku, wśród pracujących (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wśród pracujących kobiet i mężczyzn

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących kobiet i mężczyzn (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2007 i 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wśród pracujących, wg wykształcenia

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących, według wykształcenia (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy

Rys. Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy, wśród wszystkich wypadków,

które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2007 i 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 

 Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy wg wieku

Rys. Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy, wśród wszystkich wypadków,

które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według wieku (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy wg długości absencji

Rys. Odsetek wypadków przy pracy, które spowodowały niezdolność do pracy, wśród wszystkich wypadków,

które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według długości absencji (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy wśród pracujących, wg rodzaju działalności

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących, według rodzaju działalności (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

  Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg wykonywanego zawodu

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących, według wykonywanego zawodu (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)

 

 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg wielkości przedsiębiorstwa

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

wśród pracujących, według wielkości przedsiębiorstwa (na podstawie subiektywnych opinii), dane z 2013 r.

opracowane na podstawie danych Eurostat – badanie BAEL (LFS)