Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy

 

Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy zarejestowane na podstawie badania ESAW

 

 

Liczba wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji

Rys. Liczba wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Liczba wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji (PKD A, C-N)

Rys. Liczba wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji (PKD A, C-N)

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy

Rys. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy (PKD A, C-N)

Rys. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy (PKD A, C-N)

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji na 100 tys. pracujących

Rys. Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji na 100 tys. pracujących

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy na 100 tys. pracujących

Rys. Wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy na 100 tys. pracujących

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji

Rys. Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji na 100 tys. pracujących,

wśród kobiet i mężczyzn, w 2014 roku

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji

Rys. Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji na 100 tys. pracujących,

według grup wiekowych, w 2014 roku

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji

Rys. Wskaźnik wypadków przy pracy powodujących co najmniej 4 dni absencji na 100 tys. pracujących,

według grup rodzaju działalności gospodarczej, w 2014 roku

opracowanie na podstawie danych Eurostat

 

 

Wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy

Rys. Wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy na 100 tys. pracujących,

według grup rodzaju działalności gospodarczej, w 2014 roku

opracowanie na podstawie danych Eurostat