Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital 3 – sala operacyjna
Lekarz anestezjolog + 5 osobowy zespół operacyjny
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Szpital – Sala operacyjna

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Próbki pobrano podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzonych w znieczuleniu sewofluranem i tlenkiem diazotu oraz podczas innych czynności wchodzących w zakres obowiązków pracownika.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na sewofluran i tlenek diazotu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

sewofluran

55

-

<3,73

-

-

tlenek diazotu

90

-

60

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna: czynna

Wentylacja mechaniczna miejscowa: czynna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.