Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SPOŻYWCZY
Piekarnia II
Piekarz
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się produkcją chleba, bułek. Stosowana mąka pszenna i żytnia

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w czasie normalnego trybu pracy w hali produkcyjnej. Czas poboru próbki 6 godz. (w godz. 16:00 - 22:00). Pracownik obsługuje mieszałki podczas zagniatania ciasta, dosypuje dodatki do ciasta, formuje ciasto na stole, odrabia chleb i bułki, obsługuje piec, wkłada wyroby do wypieku i wyjmuje pieczywo z pieca.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki

- frakcja wdychana

- frakcja respirabilna

 

 

 

 

4,0

2,0

Nie dotyczy

 

 

 

 

3,92

0,10

Nie dotyczy

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna grawitacyjna i mechaniczna wywiewna (wyciągowa)

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.