Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Zakład przetwarzania spienionego styropianu
Operator maszyn formujących
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Mały 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa maszyn formujących, ustawianie parametrów maszyny oraz nadzór nad pracą maszyny

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pentan, Styren

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

pentan

3000

-

22,55

-

0,008

styren

50

200

-

<5,56/<5,56

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja na stanowisku pracy, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.