Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny I, średni
Stanowisko operatora formowania elementów z drewna
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę średnich przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble mieszkaniowe, biurowe, kuchenne, sklepowe z płyt wiórowych laminowanych, MDI oraz z drewna litego miękkiego

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Przygotowanie drewna do klejenia. Smarowanie poszczególnych elementów klejem na stole. Składanie elementów klejonych w prasie. Skręcanie imadeł ręcznie, przy użyciu przedłużonego ramienia imadła i wciskanie klinów. Odnoszenie sklejonego dużego elementu na paletę.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na formaldehyd.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

formaldehyd

0,5

1

0,017

nw

Nie dotyczy

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe.

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.