Opisy zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    Eckhoff R.K. Dust explosions in the process industries. Elsevier 2003

[2]    Porowski R., Małozięć D. Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania, „Bezpieczeństwo

i Technika Pożarnicza" 2012, 4

[3]    Bartknecht W. Explosions - Course, Prevention, Protection. Springer Verlag 1981

[4]    Kordylewski W. Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, wyd. V, 2008

[5]    Teodorczyk A. Podstawy modelowania matematycznego wybuchu mieszaniny pyiowo-gazowej. III Międzynarodowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych 1987

[6]    Law C. K. Combustion physics. Cambridge University 2006

[7]    Palmer K.N., Butlin R.N. Dust explosibiiitytests and their application. "Powder Technology" 1972,6,3

[8]    PN-EN 50281-2-1, Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu, 2002

[9]    ASTM E2021, Standard Test Method for Hot-Surface Ignition Temperature of Dust Layers, 2013

[10]  Lebecki K., Dyduch Z., FibichA.,ŚliżJ. Ignition of a dust layer by a constant heat flux. "Journal of Loss Prevention in the Process Industries" 2003,16

[11]  Kim H.M., Hwang C.C. Heating and ignition ofcom-bustible dust layers on a hot surface: Influence of layer shrinkage. "Combustion and Flame" 1996,105

[12]  Dyduch Z., Majcher B. Ignition ofa dust layer by a constant heat flux-heat transport in the layer. "Journal of Loss Prevention in the Process Industries" 2006,19

[13]  Querol E., Torrent J. G., Bennett D., Gummer J., Fritze J.-P Ignition testsforelectricalandmechanicalequipment subjected to hot surface. "Journal of Loss Prevention in the Process Industries" 2006,19

[14]  Janes A., Carson D., Accorsi A., Chaineaux J., Tribouilloy B., Morainvillers D. Correlation between self-ignition of a dust layer on a hot surface and in baskets in an oven. "Journal of Hazardous Materials" 2008,159

[15]  Wiśniewski S., Wiśniewski T.S. Wymiana ciepła, WNT 2009

[16]  Półka M., Salomonowicz Z., Woliński M., Kukfisz B. Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds on a heated surface of selected flammable dusts. International Symposium on Safety Science and Technology, 2012

[17]  Park H., Rangwala A.S., Dembsey N.A. A means to estimate thermal kinetic parameters of coal dust layer from hot surface ignition test. "Journal of Hazardous Materials" 2009, 168

[18]  Park H., Zalosh R. Airflow and oxygen concentration effects in dust layer hot surface ignition temperature tests. 5th International Seminar on Fire and Explosion Hazards, 2007

[19]  Joshi K. A., Raghavan V., Rangwala A. S. An experimental study of coal dust ignition in wedge shaped hot plate configurations. "Combustion and Flame" 2012,159

[20]  PN-EN 60079-14, Atmosfery wybuchowe - Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych, 2013

[21]  http://www.ankolab.pl/

[22]  Amyotte P R. Some myths and realities about dust explosions. "Process Safety and Environmental Protection" 2014, 92

 

Podziękowania

 

Za pomoc w powstaniu publikacji autor pragnie serdecznie podziękować Panu Andrzejowi Kołaczkowskiemu z firmy PPU. ANKO z Warszawy, projektantowi i dostawcy aparatury do badań eksplozymetrycznych i określania parametrów wybuchowości oraz kolegom z Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.