Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Zagrożenia przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii wiatrowej

 

Zagrożenia występujące podczas użytkowania urządzeń do pozyskiwania energii wiatrowej można rozpatrywać w kontekście wykonywanych prac i czynności, jak to przedstawiono w tablicy 1.

 

Tablica 1. Główne zagrożenia związane z pracami i czynnościami oraz stosowanym wyposażeniem pracy podczas użytkowania elektrowni wiatrowych

 

Prace/

Czynności

Strefa

Metody/

Narzędzia

Żródło/ charakter

Zagrożenia

Obsługa bieżąca

odczyty

 

Mobilne miejsce pracy (z komputerem) lub sterownia w wieży

Komputer lub bezpośrednio z panela sterowania w sterowni

Bez zagrożeń lub zagrożenia elektryczne (porażenie, łuk elektryczny,) pożar, pola eletromagnetyczne

 

Sterowanie – włączanie, wyłączanie, zmiany ustawień

Automatyczne lub ręczne - sterownia w wieży

Sterownik w trybie automatycznym lub bezpośrednio z panela sterowania

Bez zagrożeń lub zagrożenia elektryczne (porażenie, łuk elektryczny,) pożar, pola elektro-magnetyczne

Przeglądy i konserwacja

Przegląd czystości

Sprawdzenie elementów złącznych (dokręcenia) na zewnątrz i wewnątrz wieży

Przegląd, jakości spawów

Przegląd drzwi

Przegląd powłok malarskich

Sprawdzenie działania windy

Przegląd wyposażenia ochronnego do pracy na wysokości (w wieży i w windzie)

Przegląd oświetlenia (normalnego i awaryjnego)

Przegląd gaśnic

Przegląd apteczki pierwszej pomocy

Przegląd stanu technicznego drabin (sprawdzenie połączeń)

Wieża turbiny wiatrowej

Oględziny, próby działania, maszyny do podnoszenia osób i ładunków lub specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby

Bez zagrożeń lub zagrożenia elektryczne (porażenie, łuk elektryczny,) pożar, pole

Zagrożenie upadkiem z wysokości. Poślizgnięcia potknięcia

Elementy spadające z wysokości

Wyrzucane kawałki lodu

Warunki środowiskowe, hałas

Przegląd przewodów elektrycznych

Sprawdzenie położenia gondoli

Przegląd wyposażenia ochronnego do pracy na wysokości

Górny podest wieży

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby

Zagrożenie upadkiem z wysokości. Poślizgnięcia potknięcia

zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny)

Sprawdzenie działania komputera

Przegląd czystości

Przegląd kanałów kablowych

Sprawdzenie elementów złącznych (dokręcenia)

Przegląd oświetlenia (normalnego i awaryjnego)

Przegląd gaśnic

Sprawdzenie pomiarów skręcenia kabla

Gondola

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby

Praca wykonywana przy małym wietrze

Poślizgnięcia potknięcia

zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny), upadek z wysokości, zagrożenia związane polami elektromagnetycznymi i instalacjami hydraulicznymi

 

Smarowanie łożysk

Sprawdzenie poziomu oleju

Badanie stanu technicznego silnika

Przegląd okładzin hamulcowych

Przegląd przekładni zębatych i zużycia łożysk

Przegląd pod katem wycieków oleju

System ustawiania wirnika do kierunku wiatru

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Poślizgnięcia potknięcia

Wciągnięcia, pochwycenia, zmiażdżenia od ruchomych elementów

Sprawdzenie połączenia telefonicznego

Przegląd czujnika przyśpieszenia

Sprawdzenie wejściowych sygnałów analogowych

Przegląd światłowodów

Sprawdzenie urządzeń

Przegląd urządzeń grzewczych

Przegląd przewodów elektrycznych

Sprawdzenie zasilania

Skrzynka sterownicza gondoli

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Poślizgnięcia potknięcia

zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny, poparzenie

 

 

Przegląd czystości

Sprawdzenie mechanizmu podnoszenia

Przegląd przewodów do podnoszenia

Przegląd certyfikatów mechanizmu podnoszenia

Przegląd apteczki pierwszej pomocy

Przegląd i sprawdzenie oświetlenia awaryjnego

Przegląd wyposażenia do smarowania ułożyskowania

Wymiana filtra hydraulicznego

Przegląd i sprawdzenie jednostki zasilania hydraulicznego

Przegląd pod kątem wycieków oleju

Sprawdzenie elementów złącznych (dokręcenia)

Przegląd klocków hamulcowych

Przegląd przewodów elektrycznych

Przegląd czujników temperatury łożysk

Przegląd urządzeń blokujących (zawleczek)

Przegląd i sprawdzenie „chorągiewki wiatrowej „ i anemometru

Wnętrze gondoli

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Rozładowanie akumulatorów ciśnieniowych

Potknięcia

zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny),

wytrysk cieczy pod ciśnieniem

pochwycenia, zmiażdżenia od ruchomych elementów poparzenie, zagrożenia związane polami elektromagnetycznymi

 

Przegląd i usunięcie luźnych elementów wewnątrz wirnika

Przegląd czystości piasty

Przegląd przewodów elektrycznych

Sprawdzenie elementów złącznych (dokręcenia)

 Przegląd pod kątem wycieków oleju

Sprawdzenie oleju wewnątrz łożysk

Sprawdzenie oleju w przekładniach zębatych

Przegląd i sprawdzenie czujnika prędkości dopuszczalnej

Przegląd ochrony przed wyładowaniem atmosferycznym

Przegląd łożyskowań

 

Wirnik i łopatki wirnika

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

 

Pochwycenia, zmiażdżenia od ruchomych elementów poparzenie

upadek z wysokości

Przegląd przewodów elektrycznych

Przegląd elementów wyposażenia

Sprawdzenie ładowarki akumulatorów

Wymiana awaryjnych akumulatorów

Przegląd urządzeń grzewczych

Skrzynka sterownicza rotora

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny),

potknięcie, poślizgnięcie

Przegląd i sprawdzenie połączeń niskonapięciowych

Przegląd i sprawdzenie połączeń wysokonapięciowych

Przegląd przewodów elektrycznych

Przegląd uszczelnień

Przegląd wentylatorów

Przegląd osłon ochronnych

Przegląd cewek

Przegląd ciśnienia płynów

Konwerter

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Rozładowanie akumulatorów ciśnieniowych

Zagrożenia elektryczne (porażenie prądem, łuk elektryczny),

potknięcie, poślizgnięcie

pochwycenia, zmiażdżenia od ruchomych elementów

zagrożenia związane polami elektromagnetycznymi i instalacjami hydraulicznymi

 

Przegląd połączeń

Sprawdzenie elementów złącznych (dokręcenia)

Przegląd powierzchni zewnętrznych

Przegląd kanałów wentylacyjnych

Przegląd elementów złącznych

Przegląd i sprawdzenie połączeń uzwojenia stojana

Przegląd i sprawdzenie funkcjonalności RTD

Przegląd luzów, dyslokacji, stanu izolacji elektrycznej,

Generator

Praca wykonywana przez co najmniej dwie osoby Praca wykonywana przy małym wietrze

Zagrożenia elektryczne poślizgniecie,

pochwycenia, zmiażdżenia od ruchomych elementów

zagrożenia związane polami elektromagnetycznymi i instalacjami hydraulicznymi

 

Przegląd wizualny

 

Łopatki wirnika

Praca wykonywana, przez co najmniej dwie osoby

Praca wykonywana przy małym wietrze

Stosowanie wind serwisowych lub innego sprzętu do podnoszenia osób lub dronów

Upadek z wysokości + warunki atmosferyczne

Naprawy i wymiana (demontaż i montaż) uszkodzonych podzespołów i części

 

 

Gondola i wirnik turbiny

 

 

 

Pozostałe elementy turbozespołu wiatrowego

Bezpośrednio po odłączeniu układu elektrycznego+ wciągarka + żurawik hydrauliczny + narzędzia montażowe

Zagrożenia elektryczne (porażenie) + pola elektro-magnetyczne + wytrysk cieczy pod ciśnieniem

+ pochwycenia, zmiażdżenia + poparzenie + upadek z wysokości + warunki atmosferyczne

Mechaniczne, np. konstrukcji wsporczej, ogrodzenia

Teren parku wiatrowego

Bezpośrednio

Zagrożenia mechaniczne (uderzenie, zgniecenie, skaleczenie), zagrożenia elektryczne (porażenie)

Inne prawdopodobne prace (spawanie, lutowanie)

Teren parku wiatrowego

Bezpośrednio

Zagrożenia mechaniczne (uderzenie, zgniecenie, skaleczenie), zagrożenia elektryczne (porażenie)

Prace porządkowe

Koszenie trawy

Teren parku wiatrowego

Czynność niewymagana ze względów technologicznych/ kosiarka

Warunki atmosferyczne

Odkurzanie

Sterownia

Sucha szmatka

Zagrożenia elektryczne (porażenie prądem)

Odśnieżanie dróg i ścieżek

Teren parku wiatrowego

Pług śnieżny, łopata

Warunki atmosferyczne (niskie temperatury)

Ochrona i nadzorowanie

Pilnowanie

Teren parku wiatrowego

Kamery i obserwacja oraz System alarmowy uruchamiany przez bariery świetlne i zamki kodowe

Warunki atmosferyczne + zagrożenia biologiczne – od ugryzienia kleszczy (borelioza),

Reagowanie na nieuprawnione wtargnięcie 

Teren parku wiatrowego

Kamery oraz system alarmowy uruchamiany przez bariery świetlne i zamki kodowe

Zagrożenia biologiczne – od ugryzienia kleszczy (borelioza), lisów (wścieklizna)

agresja ludzi lub zwierząt