Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Wymagania zdrowotne, kwalifikacje i uprawnienia

 

Użytkownicy elektrowni wiatrowych wykonują między innymi prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych oraz wymagające od nich nie tylko odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, lecz również predyspozycji zdrowotnych.

            W związku z pracą przy lub pobliżu urządzeń elektrycznych pracownicy elektrowni powinni mieć świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (1 grupa uprawnień energetycznych).Obsługujący wciągarki i żurawiki umieszczone w gondoli elektrowni wiatrowej, powinni posiadać ponadto świadectwa kwalifikacyjne UDT w zakresie ich obsługi i konserwacji.

Wiele prac w elektrowniach wiatrowych wykonywanych jest na wysokości i w związku z tym pracownicy powinni mieć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac.

            Pracownicy w elektrowni wiatrowej są narażeni zarówno na niskie jak wysokie temperatury i w związku z tym powinni mieć również zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w warunkach mikroklimatu zimnego oraz gorącego. Pracownicy ponadto powinni mieć stwierdzony brak przeciwwskazań do pracy w strefie działania pola elektromagnetycznego (nie mogą to być np. osoby z rozrusznikiem serca).