Sprawy ogólne BHP
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA W BHP

 

Podsumowanie

 

Symulacja komputerowa jest nowoczesnym narzędziem do nauczania pracowników procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, szkoleń w zakresie podejmowania decyzji i procedur wykorzystania środków ochrony indywidualnej. Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej umożliwi pracownikom wykształcenie i przećwiczenie w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Bodźce wizualne i słuchowe w wirtualnym środowisku podczas realistycznej, interaktywnej symulacji pozwalają na utrzymanie zainteresowania szkoleniem oraz ułatwiają zapamiętanie in-formacji i utrwalenie umiejętności dotyczących wykonywanych prac. Wykorzystanie technik VR umożliwia dodatkowo obserwację zachowań osób szkolonych w sytuacji stresowej.

 

Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej i możliwość zaangażowania zmysłu dotyku pozwolą na tworzenie interaktywnych symulacji pracy na różnych stanowiskach pracy - w tym takich, które wiążą się z dużymi zagrożeniami. Zastosowanie opracowanego systemu umożliwi nowym pracownikom uzyskanie wysokiego poziomu kompetencji jeszcze przed rozpoczęciem pracy w rzeczywistych warunkach, co jest szczególne istotne ze względu na fakt, że ok. 40% wypadków dotyczy młodych pracowników, ze stażem pracy krótszym niż 1 rok.

 

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.