Sprawy ogólne BHP
PROFILAKTYKA OBCIĄŻEŃ MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH

 

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą - przykłady ćwiczeń fizycznych (2)

 

Autorzy: mgr MARZENA MALIŃSKA, MIROSŁAW SMIRNOW
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Kontakt:
mimar@ciop.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 5/2014, s. 7-11

 

W artykule podjęto kontynuację tematyki poruszonej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 3/2014) dotyczącej profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w zakresie prowadzonych w miejscu pracy działań promujących aktywność fizyczną. Omówiono korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej, doniesienia dotyczące wysiłku fizycznego w pracy zawodowej oraz wskazówki i zalecenia dotyczące podejmowania takiej aktywności. Szczególną uwagę zwrócono na stronę praktyczną - możliwą do podejmowania na poziomie indywidualnym. W tym celu przedstawiono tygodniowy plan treningowy oraz przykłady prostych ćwiczeń fizycznych możliwych do wykonania w miejscu pracy.

Słowa kluczowe: dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, ćwiczenia w pracy, plan treningowy

 

Wstęp

 

Niska aktywność fizyczna oraz siedzący tryb życia są jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego krajów rozwijających się i wysoko rozwiniętych. Większość podejmowanych współcześnie aktywności dotyczy głównie pracy zawodowej oraz wykonywania czynności codziennych. Postęp techniki i nauki, a w związku z tym rozwój udogodnień życia codziennego przyczynia się do tego, że większość czasu wolnego człowiek spędza biernie. Potwierdzają to również wyniki przeprowadzonych badań dotyczących aktywności fizycznej Polaków.

Z Wieloośrodkowych Ogólnopolskich Badań Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ wynika, że 50-60% Polaków charakteryzuje niski poziom aktywności fizycznej (tylko 27% mężczyzn i 23% kobiet deklarowało wysoką aktywność fizyczną), [1]. Podobne wyniki zaobserwowano w sondażu Eurobarometr, zrealizowanym przez TNS OBOP, według którego prawie połowa Polaków w ogóle nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a jedynie 6% osób ćwiczy regularnie [2]. Natomiast według badań Drygasa i in. żadnych ćwiczeń fizycznych nie wykonuje 70% łódzkich mężczyzn, a wysokim poziomem aktywności fizycznej charakteryzowało się jedynie 5,5% ankietowanych [3].

Utrzymywanie się takiej sytuacji może powodować w przyszłości wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, w następnej kolejności zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną, zmniejszenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, a w rezultacie pogorszenie sytuacji budżetowej państwa [4]. Aktywność fizyczna, jako jeden z głównych warunków zdrowego stylu życia, jest wciąż niedocenianym elementem - systematycznie uprawiana jest najlepszym sposobem na zachowanie dobrego stanu zdrowia oraz samopoczucia. Brak aktywności jest czynnikiem zwiększającym ryzyko występowania wielu chorób, jak: cukrzyca, schorzenia sercowo-naczyniowe, osteoporoza, niektóre nowotwory, a także depresja. Aktywność fizyczna jest też jednym z najważniejszych elementów w profilaktyce i leczeniu otyłości, które dotyczą obecnie około 60% społeczeństwa polskiego [5].

W publikacji kontynuowana jest tematyka profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w aspekcie aktywności fizycznej, poruszona już w artykule opublikowanym w „Bezpieczeństwie Pracy" nr 3/2014. W tej części publikacji zwrócono głównie uwagę na korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej, podano także zalecenia i wytyczne dotyczące podejmowania takiej aktywności. Artykuł zawiera również przykładowy, tygodniowy plan treningowy oraz zestawy ćwiczeń fizycznych dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy. Zostały one dobrane w taki sposób, żeby można je było wykonać podczas przerwy w pracy oraz bez potrzeby używania drogiego, specjalistycznego sprzętu.

 

Aktywność fizyczna - rodzaje, zalecenia, przykłady

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje aktywność fizyczną jako wszystkie czynności wykonywane codziennie, związane z ruchem, włączając w to pracę zawodową, przemieszczanie się, pracę w domu, ogrodzie i opiekę nad rodziną oraz aktywność sportowo-rekreacyjną w czasie wolnym. Aktywność fizyczną najprościej możemy podzielić na:

  • ogólną - angażującą duże grupy mięśni (np. podczas chodzenia, spacerów, prac domowych)
  • aerobową (wydolnościową) - powodującą przyspieszenie oddechu i częstości bicia serca (np. bieg, jazda na rowerze lub rolkach w szybkim tempie)
  • ćwiczenia wyrabiające gibkość, zwiększające siłę i wytrzymałość mięśni (ćwiczenia rozciągające, oporowe).

Wytyczne dotyczące zalecanej aktywności fizycznej (amerykańskie i europejskie) przedstawiono w tabeli 1. Zalecenia europejskie, opracowane przez WHO, mają charakter mniej nakazowy niż wytyczne amerykańskie, określające minimalny poziom aktywności fizycznej [6].

 

Tabela 1. Wytyczne dotycz¹ce zalecanej aktywności fizycznej dla osób dorosłych w Europie i Stanach Zjednoczonych

 

Zalecenia europejskie (WHO)

Zalecenia amerykańskie

  • umiarkowana aktywność fizyczna przez przynajmniej 30 minut pięć dni w tygodniu

 

lub

 

  • bardzo intensywna aktywność fizyczna przez minimum 20 minut 3 dni w tygodniu
  • co najmniej 2-3 razy w tygodniu ćwiczenia oporowe
  • umiarkowana aktywność co najmniej 150 min tygodniowo (zalecane jest zwiększanie jej do 300 min tygodniowo)
  • umiarkowana aktywność co najmniej 150 min tygodniowo (zalecane jest zwiększanie jej do 300 min. tygodniowo)

lub

  • bardzo intensywna aktywność 75 minut tygodniowo (zalecane jest zwiększanie jej do 150 min tygodniowo)
  • co najmniej 2-3 razy w tygodniu ćwiczenia oporowe

 

Umiarkowana aktywność fizyczna została zdefiniowana jako wysiłek prowadzący do nieznacznego zwiększenia częstości oddechów i skurczów serca, co wiąże się ze spalaniem od 3,5 do 7 kcal/min. Natomiast intensywna aktywność fizyczna to wysiłek zmuszający do wzmożonego oddychania i szybkiego bicia serca, podczas którego spalanie jest na poziomie powyżej 7 kcal/min [7]. Dawka jednorazowa ćwiczeń powinna wynosić co najmniej 10 minut. Wysiłek intensywny najlepiej jest łączyć z umiarkowanym.

W tabeli 2. umieszczono przykłady różnych aktywności fizycznych w zależności od stopnia intensywności w pracy zawodowej, w domu, w czasie wolnym oraz podczas uprawiania sportu 1.

 

Tabela 2. Przykłady umiarkowanych i intensywnych aktywności fizycznych możliwych do wykonania w pracy zawodowej, w domu, w czasie wolnym oraz przykłady dyscyplin sportowych

 

 

Umiarkowana aktywność

Intensywna  aktywność

Praca

zawodowa

Prace porządkowe, opieka nad pacjentem, karmienie i pielęgnacja zwierząt, zbieranie warzyw i owoców, prace hydrauliczne, sto­larskie, malarskie

Ciężkie prace budowlane, kamieniarstwo, wy­dobywanie węgla, ładowanie i rozładowywanie towarów, kopanie ziemi, większość prac leśnych

Praca w domu i ogrodzie

Umiarkowane prace domowe - sprzątanie, mycie podłóg, zamiatanie, praca w ogród­ku, sprzątanie podwórka, grabienie liści, odgarnianie śniegu w wolnym tempie, my­cie samochodu, koszenie trawy kosiarką z zasilaniem, aktywna zabawa z dzieckiem

Kopanie ziemi, koszenie trawy kosiarką bez zasilania, przenoszenie ciężkich przedmiotów, odgarnianie śniegu w szybkim tempie lub dużej ilości, ciężkie prace domowe, rąbanie drewna na opał

Czas wolny

Spacery w szybkim tempie, taniec towarzy­ski, jazda na rowerze lub rolkach w spokoj­nym tempie

Aerobik, bieganie, jazda na rowerze lub rolkach w szybkim tempie

Aktywność sportowa

Pływanie rekreacyjne, badminton, golf, gimnastyka, joga

Gry zespołowe, sztuki walki, narciarstwo biego­we, squash

 

Przykłady ćwiczeń rozciągających podano w tabeli 3. Mają one na celu poprawę elastyczności mięśni, ruchomości stawów oraz wyciszenie po intensywnym wysiłku. Jest to szczególnie istotne ze względu na zapobieganie wystąpieniu omdleń i zaburzeń rytmu serca po zakończonym wysiłku. Ćwiczenia rozciągające przedstawiono w odniesieniu do mięśni: obręczy barkowej, ramion, brzucha, w obszarze stawu biodrowego, pleców i uda [8].

 

Tabela 3. Przykłady ćwiczeń rozcą¹gających mięśnie: obręczy barkowej (1), ramion (2), brzucha (3), pleców i szyi (4), pleców (5), w obszarze stawu biodrowego (6), tylnej strony uda i tułowia (7), uda (8)

 

1.  

Postaraj się prawą ręką chwycić łopatki, a lewą mocno odpychać łokieć do tyłu.

2. 

Podnieś lewą rękę, zegnij ją w łokciu, tak jakbyś chciał dotknąć łopatki. Drugą rękę połóż na łokciu lewej ręki i naciskaj na niego w dół do pierwszego uczucia rozciągania.

 3.  

Wykonaj skłon w bok starając się wyciągnąć jak najmocniej najpierw lewą, a następnie prawą rękę.

 

 

 

 

 

4.

Wykonaj wykrok do przodu. Zwróć uwagę, aby noga w tyle, a także tułów były w miarę możliwości wyprostowane. Kolano nogi wykrocznej nie powinno wyprzedzać stopy.

 

 

5.  

Przyciągnij obie nogi do klatki piersiowej, a tył głowy trzymaj na podłodze. Następnie przyciągnij głowę do klatki piersiowej

 

 6.

Siądź płasko, nogi ułóż równolegle do siebie, złącz w stopach (stopy pionowo do góry). Wykonaj jak najgłębszy skłon tułowia z ramionami wyprostowanymi i równoległymi do podłogi w kierunku stóp.

 

7.

Wykonaj powoli skłon tułowia w przód. Lekko ugnij kolana

 8.  

Stań obok ściany/mebla. Prawą nogę zegnij w kolanie, prawą ręką trzymaj stopę i przyciągaj ją do pośladka. Pamiętaj, że kolana muszą być złączone.

                                                                                                                                            

 

Dobór aktywności fizycznej jest w dużym stopniu indywidualny. Zależy on przede wszystkim od stanu zdrowia, stopnia otyłości oraz sprawności fizycznej danej osoby. Możliwe jest jednak określenie pewnych ogólnych zaleceń. W tym celu w tabeli 4. zaprezentowano przykład tygodniowego planu treningowego dla osób w wieku 18-64 lata, opracowanego przez instruktora odnowy biologicznej.

 

Tabela 4. Przykładowy plan treningowy dla osób w wieku 18-64 lata

 

Czas

trwania

aktywności

PROPONOWANA AKTYWNOŚC

PONIEDZIAŁEK

5 min

Rozgrzewka

Marsz połączony z wymachami ramion i z wysokim unoszeniem kolan lub skoki na skakance

20 min

Część zasadnicza

Gry zespołowe lub jazda na rowerze (również stacjonarnym) albo rolkach w spokojnym tempie

15 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 5.)

WTOREK

5 min

Rozgrzewka

Marsz połączony z wymachami ramion i z wysokim unoszeniem kolan lub skoki na skakance

30 min

Część zasadnicza

Ćwiczenia na siłowni (obciążenie dobra­ne do wieku pod kierunkiem instruktora) albo zajęcia z aerobiku lub fitness

15 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 3.)

ŚRODA

5 min

Rozgrzewka

(np. ćwiczenia w wodzie)

30 min

Część zasadnicza

Pływanie lub aqua-aerobic

8-10 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 3.)

CZWARTEK

5 min

Rozgrzewka

Marsz połączony z wymachami ramion i z wysokim unoszeniem kolan lub skoki na skakance

20 min

Część zasadnicza

Trening siłowy ogólnorozwojowy (pod okiem instruktora), nordic walking albo zajęcia z aerobiku lub fitness

15 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 3.)

10 min

Trucht lub marsz

PIĄTEK

5 min

Rozgrzewka

Marsz połączony z wymachami ramion i z wysokim unoszeniem kolan lub skoki na skakance

20 min

Część zasadnicza

Gry zespołowe (np. siatkówka czy koszy­kówka) lub intensywny wysiłek aerobowy (np. rower, rolki, bieżnia, nordic walking)

15 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 3.)

10 min

Trucht lub marsz

SOBOTA

15 min

Rozgrzewka

Marsz połączony z wymachami ramion i z wysokim unoszeniem kolan lub skoki na skakance

30 min

Część zasadnicza

Pływanie + ćwiczenia w wodzie

15 min

Rozciąganie

(przykłady ćwiczeń w tab. 3.)

NIEDZIELA

Aktywny wypoczynek np. praca w ogrodzie, jazda na rowerze w spokojnym tempie, intensywny marsz lub wolny bieg

 

 

Tabela 5. Zestaw ćwiczeń fizycznych dla osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej

 

ĆWICZENIE 1

ĆWICZENIE 2

Opis:
Usiądź na krześle w lekkim rozkroku, pochyl się maksymalnie do przodu, ręce opuść swobodnie a głowę schowaj między nogami. Wytrzymaj kilka sekund, oddychaj powoli, wróć do pozycji wyjściowej.

Liczba powtórzeń: 15
Serie: 2 (jedna seria obejmuje 15 powtórzeń)
Długość przerw: 1 minuta pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:
Uelastycznienie i rozciągnięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Opis:

Oprzyj jedną nogę o krzesło, palce stopy postaraj się przyciągnąć do siebie. Utrzymaj wyprostowaną nogę, następnie powoli wykonaj skłon tułowia w przód. Wytrzymaj około 10 s, wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie staraj się wykonywać powoli.

Liczba powtórzeń: 10
Serie: 2 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Długość przerw: 1 minuta pomiędzy seriami Oczekiwany efekt:

Uelastycznienie i rozciągnięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz mięśni tylnej części nogi.

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4

 

Opis:

Usiądź prosto na krześle. Rękami ciągnij oparcie krzesła do klatki piersiowej. Klatkę piersiową wypchnij do przodu, łopatki ściągnij do kręgosłupa. Wypchnij brzuch w przód. Ruch prowadź do uczucia silnego napięcia, przytrzymaj kilka sekund, a następnie rozluźnij całe ciało. Głowę trzymaj prosto, bezpośrednio nad barkami i miednicą.

Liczba powtórzeń: 10
Serie: 1-2 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Wzmocnienie mięśni grzbietu w odcinku piersiowym. Rozciąganie odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Opis:

Usiądź na krześle, tułów trzymaj prosto, połóż rękę na przeciwnym ramieniu, ręką po stronie rozciągniętego mięśnia chwyć siedzisko krzesła, głowę przechyl do przeciwnego boku, powoli ostrożnie pogłębiaj po-chylenie głowy, wróć do pozycji wyjściowej. Rozciąganie powinno być wyraźnie odczuwalne.

Liczba powtórzeń: 5-10 razy, 10-30 s rozciąganie
Serie: 3-5 (3 razy dziennie)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie nadmiernie napiętych i przykurczonych mięśni bocznej części szyi.

ĆWICZENIE 5

ĆWICZENIE 6

 

Opis:

Usiądź prosto na krześle. Ręce oprzyj na biodrach. Zginaj głowę do przodu, skieruj wzrok na mostek, trzymaj kilka sekund, wyprostuj głowę.

Pamiętaj: Ćwiczenia wykonuj płynnie i powoli.
Liczba powtórzeń: 10

Serie: Jedna seria 2-3 razy dziennie (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie mięśni tylnej strony karku, mobilizacja ruchomości szyi.

Opis:

Usiądź na krześle. Zegnij ręce w stawach łokciowych i stawach nadgarstkowych. Ręce oprzyj na podłokietnikach krzesła lub na blacie stołu, tak żeby ręce wystawały poza powierzchnią podparcia. Zegnij grzbietowo dłonie w stawie nadgarstkowym. Dłoń opuść w dół i zaciśnij mocno pięść. Postaraj się unieść dłoń w górę i wyprostować palce.

Liczba powtórzeń: 15-20 Serie: 2 (jedna seria obejmuje 15-20 powtórzeń)
Długość przerw: 1-2 minuty pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Poprawienie ruchomości stawów nadgarstkowych i ręki.

 

 

Tabela  6. Zestaw ćwiczeń fizycznych dla pracowników wykonujących pracę w pozycji stojącej

 

ĆWICZENIE 1

ĆWICZENIE 2

 

 

Opis:

Usiądź wygodnie na krześle. Stopę, którą chcesz rozciągać, połóż na kolanie drugiej stopy. Jedną ręką przytrzymuj nad kostką rozciąganą nogę, a drugą ręką chwyć za przednią część stopy. Poruszaj stopą w kierunku jej rozciągnięcia do momentu pojawienia się uczucia rozciągania na przedniej stronie podudzia i górnej i zewnętrznej stronie stopy.

Liczba powtórzeń: 5-10; 10-20 s rozciągnięcia
Serie: 3 (jedna seria obejmuje 5-10 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie o znacznym natężeniu mięśni przedniej strony podudzia, górnej i zewnętrznej strony stopy.

Opis:

Stań przed stołem, nogi lekko rozstaw, tułów zegnij do przodu do poziomu blatu stołu, ramiona wyciągnij do przodu, dłonie oprzyj na stole. Postaraj się pogłębić pozycję do momentu pojawienia się uczucia rozciągania tylnej strony łydki i uda. Pamiętaj:

1)   Podczas głębokiego wydechu naciskaj mostkiem w kierunku podłogi.

2)   Pod koniec fazy wydechu zatrzymaj na kilka sekund powietrze i naciśnij także barkami w kierunku podłogi.

3)   Dłonie powinny leżeć spokojnie, nie naciskaj ich na stół, a ramiona powinny być rozluźnione.

Liczba powtórzeń: 10;10-20 s rozciągnięcie
Serie: 3 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie przedniej strony stawów barkowych, okolicy dołów pachowych oraz mięśni piersiowych.

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4

 

Opis:

Połóż się na brzuchu, na blacie stołu. Nogi ugnij w stawach biodrowych i kolanowych, koniuszki palców do-tykają podłogi. Rękami złap za krawędzie stołu. Napnij mięśnie odcinka lędźwiowego, postaraj się nieznacznie unieść miednicę do góry, nie pomagając sobie przy tym nogami. Wytrzymaj kilka sekund, rozluźnij, opuść miednicę i pośladki w kierunku podłogi. Pamiętaj:

1)   Nie powinieneś odczuwać bólu podczas wykonywanego ćwiczenia.

2)   Przez większość czasu pozwól, by miednica zwisała swobodnie, a przez 1/3 czasu unieś ją i napnij mięśnie.

Liczba powtórzeń: 10

Serie: 3 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie o średnim i znacznym natężeniu mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Opis:

Połóż się na brzuchu na blacie stołu, tak aby nogi wy-stawały poza blat stołu, a stopy dotykały podłogi. Unieś jedną nogę nieco ponad poziom podłoża. Postaraj się nią poruszać w sposób wahadłowy do góry i do dołu (noga zostaje ugięta w stawie kolanowym). Druga stopa cały czas utrzymuje kontakt z podłożem. Pamiętaj:

1)  Postaraj się wykonywać ćwiczenie płynnie i powoli

2)   Postaraj się nie wykonywać przeprostów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

3)   Nogę unoś na wysokość blatu stołu.

Liczba powtórzeń: 10-20

Serie: 1-3 (jedna seria obejmuje 10-20 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Wzmocnienie pracy mięśni pośladkowych ćwiczonej nogi.

ĆWICZENIE 5

ĆWICZENIE 6

 

 

Opis:

Wykonaj z pozycji stojącej krok jedną nogą do przodu i klęknij na drugiej nodze. Unieś wyprostowane w stawach łokciowych ręce nad głowę i postaraj się wyprostować plecy. Wypnij powoli do przodu klatkę piersiową, wytrzymaj 5-10 sekund.

Liczba powtórzeń: 5-10
Serie: 1-2 (jedna seria obejmuje 5-10 powtórzeń)
Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Uczucie rozciągnięcia odczuwane na przedniej stronie tułowia, zwłaszcza w dolnej partii jamy brzusznej i przedniej stronie uda nogi, na której klęczysz.

Opis:

Stań w wykroku przodem do ściany, wyciągnij ramiona i pochyl tułów do przodu, stopy ustaw równolegle. Przenieś ciężar na przednią nogę. Wytrzymaj kilka sekund, zmień nogę.

Liczba powtórzeń: 10

Serie: 1-2 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)
Długość przerw: 20 sekund pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie mięśni łydki.

 

 

Tabela  7. Zestaw ćwiczeń fizycznych dla pracowników wykonujących pracę fizyczną dynamiczną

 

ĆWICZENIE 1

ĆWICZENIE 2

 

 

Opis:

Stań na podłodze i spróbuj chodzić w miejscu. Wykonuj płynny ruch rąk i nóg, prawą ręką i lewą nogą naprzemiennie ruszaj raz z przodu raz z tyłu (jak podczas marszu). Pamiętaj:

1)   Utrzymuj wyprostowaną pozycję ciała.

2)   Jeśli chcesz zwiększyć intensywność wykonywanych ćwiczeń - nogi unoś wyżej, a rękoma wykonuj większe wymachy.

Liczba powtórzeń: 2-3 minuty bez przerwy
Serie: 1-3

Długość przerw: 1-5 minut pomiędzy seriami Oczekiwany efekt:

Poprawa krążenia krwi w całym organizmie. Przy obszernych ruchach poprawa ruchomości stawów międzykręgowych.

Opis:

Stań wyprostowany z lekko ugiętymi kolanami. W rękach trzymaj niezbyt ciężki duży przedmiot (np. krzesełko). Powoli pochyl tułów do przodu, plecy trzymaj prosto, ugnij kolana, a pośladki wypchnij do tyłu. Krzesło opuść pionowo w dół, nie stawiaj go na podłodze.

Pamiętaj:

1)   Ćwiczenie postaraj się wykonywać płynnie i powoli.

2)   Mięśnie brzucha trzymaj napięte.

3)   Prawidłowo wykonane ćwiczenie powinno się odbywać w stawach biodrowych, a nie w stawach kręgosłupa.

Liczba powtórzeń: 10-20
Serie: 3 (jedna seria obejmuje 10-20 powtórzeń)

Długość przerw: 60-90 s pomiędzy seriami

Oczekiwany efekt:

Wzmocnienie mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pośladków i przedniej strony ud.

 

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4

 

 

Opis:

Stań w lekkim rozkroku, ręce wyprostowane w łokciach zapleć za plecami, wykonaj głęboki skłon w przód, wy-prostowane ręce postaraj się unieść jak najwyżej. Wy-trzymaj około 10 sekund.

Liczba powtórzeń: 5-10

Serie: 2 (jedna seria obejmuje 5-10 powtórzeń)

Długość przerw: 1 minuta pomiędzy seriami

Oczekiwany efekt:

Napięcie mięśnia ramienia i przedramienia.

Opis:

Stań w lekkim rozkroku w futrynie drzwi, tułów i głowę trzymaj prosto, wypchnij klatkę piersiową do przodu. Wytrzymaj kilkanaście sekund i wróć do pozycji wyjściowej.

Pamiętaj:

1)   W trakcie ćwiczenia postaraj się maksymalnie rozluźnić mięśnie górnej części klatki piersiowej i stawu ramiennego.

2)   W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów postaraj się wykonywać ćwiczenie regularnie przez dłuższy czas.

Liczba powtórzeń: 10; 10-20 s rozciąganie

Serie: 3 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)

Długość przerw: 30-60 s pomiędzy seriami

Oczekiwany efekt:

Rozciągnięcie mięśni piersiowych i mięśni obręczy barkowej

ĆWICZENIE 5

ĆWICZENIE 6

 

 

Opis:

Połóż się na plecach, ugnij jedną nogę i chwyć udo ręka-mi. Spróbuj wyprostować nogę w kolanie, aż poczujesz wyraźne uczucie ciągnięcia. Wytrzymaj w takiej pozycji około 10 sekund. Rozluźnij i zmień nogę.

Liczba powtórzeń: 10

Serie: 1-2 (jedna seria obejmuje 10 powtórzeń)

Długość przerw: 20 s pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:
Rozciągnięcie mięśni tylnej strony nóg.

Opis:

Połóż się na plecach, nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj na podłodze, ręce wyprostuj i wyciągnij przed siebie. Następnie wykonaj skręt tułowia przez jednoczesne przeniesienie złączonych kolan w jedną stronę, a złączonych rąk w drugą - przeciwną stronę. Wzrok skieruj w kierunku ruchu rąk. Wróć do pozycji wyjściowej, wykonaj ćwiczenie ze zmianą kierunku.

Pamiętaj: Postaraj się nie odrywać łopatek od podłoża.

Liczba powtórzeń: 10-15
Serie: 1-2 (seria obejmuje 10-15 powtórzeń)
Długość przerw: 1 minuta pomiędzy seriami
Oczekiwany efekt:

Poprawa ruchomości stawów między kręgowych, po-prawa rotacji kręgosłupa. Znaczny wysiłek mięśni obręczy biodrowej, tułowia i ramion.

 

 

Plan ułożono dla osób bardzo aktywnych, chcących ćwiczyć codziennie. Dlatego, w razie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozpoczęcia takiego programu ćwiczeń, wskazany jest kontakt z lekarzem. Konsultację taką zaleca się zwłaszcza osobom w wieku 50+ oraz tym, które planują systematyczne ćwiczenia o intensywności większej niż trening marszowy. Należy również pamiętać, że trening może być modyfikowany w zależności od możliwości, potrzeb i preferencji osób wykonujących ćwiczenia. Zaleca się wybór takich ćwiczeń, których wykonanie nie będzie powodowało trudności i będzie sprawiało przyjemność. Możliwości modyfikowania dotyczą również czasu trwania poszczególnych ćwiczeń. Osobom początkującym zaleca się skrócenie części zasadniczej do 10-15 minut, a w kolejnych dniach stopniowo zwiększać czas jej trwania.

Plan treningowy składa się z 3 elementów:

•             rozgrzewka przygotowująca do ćwiczeń

•             część zasadnicza (ćwiczenia ogólnokondycyjne)

•             rozciąganie (stretching).

 

Rozgrzewka, trwająca od 5 do 15 minut Tabela 6. Zestaw ćwiczeń fizycznych dla pracowników wykonujących pracę w pozycji stojącej poprzedza część zasadniczą ćwiczeń. Głównym jej celem jest profilaktyka urazów i kontuzji, a także przygotowanie układów oddechowego i krążenia do wytężonego wysiłku fizycznego.

Ćwiczenia ogólnokondycyjne (m.in. marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie, gry zespołowe, taniec), stanowiące w zaproponowanym treningu część zasadniczą, mogą być wykonywane na wiele sposobów, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie coś odpowiedniego. Korzystne jest również wykorzystywanie w treningu urządzeń stacjonarnych, takich jak: bieżnia, rower, orbitrek, wioślarz, dzięki którym możliwe jest podejmowanie aktywności aerobowej w domu, niezależnie od warunków pogodowych.

Dodatkowo, plan treningowy powinien zawierać trening siłowy - ćwiczenia oporowe, wykonywane kilka razy w tygodniu. Ćwiczenia te mają na celu zwiększenie wytrzymałości mięśni, ich sity, a także poprawę postawy ciała (przykłady takich ćwiczeń w zależności od wykonywanej pracy przedstawiono dalej). Liczba powtórzeń, serii oraz przerwy pomiędzy seriami zostały określone dla każdego ćwiczenia osobno.

 

Przykłady ćwiczeń fizycznych związanych z rodzajem wykonywanej pracy

 

W tabelach 5.-7. zaproponowano przykładowe ćwiczenia dla pracowników wykonujących pracę w pozycji siedzącej, stojącej (m.in. chirurdzy, fryzjerzy, sprzedawcy - ekspedienci) i wykonujących pracę fizyczną dynamiczną (pracownicy budowlani, sektora hotelarskiego, gastronomicznego, rolnicy), [9]. Podczas ćwiczeń nie ma potrzeby używania drogiego specjalistycznego sprzętu, wystarczy krzesło, biurko, butelka wody itp. Kilka z prezentowanych ćwiczeń należy wykonywać w pozycji leżącej, w związku z tym, jeśli nie ma w firmie możliwości wykonania ich w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, można ćwiczyć w domu. Wykonawcami ćwiczeń mogą być wszyscy pracownicy, zarówno osoby młode, jak również pracownicy w wieku 50+.

Poniżej zamieszczamy kilka praktycznych rad, które należy uwzględnić przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń:

-        Kolejność ćwiczeń ma znaczenie. Należy ściśle trzymać się opisu i wskazówek dotyczących wykonywanych ćwiczeń.

-        Należy zwrócić uwagę na liczbę stosowanych powtórzeń, liczbę serii wykonywanych ćwiczeń oraz przerwy odpoczynkowe, które powinno się stosować między seriami ćwiczeń.

-        Podczas ćwiczeń nie należy wstrzymywać oddechu - powinien on być swobodny.

-        Ćwiczenia powinny być wykonywane w miarę możliwości płynnie i powoli, bez wykonywania gwałtownych ruchów.

-        Nie powinno się ćwiczyć na czczo, ani bezpośrednio po posiłku.

-        Podczas wykonywania ćwiczeń nie powinien wystąpić ból. W każdej chwili istnieje możliwość przerwania ćwiczeń. W przypadku nasilenia niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

-        W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów należy ćwiczyć regularnie.

 

 

Podsumowanie

 

Ważną i aktualną tematykę prowadzenia działań promujących aktywność fizyczną w zakładach pracy oraz na poziomie indywidualnym poruszono, poza prezentowanym artykułem, także w „Bezpieczeństwie Pracy" nr 3/2014. Jednym z celów, który postawili sobie autorzy, było zachęcenie czytelników do podejmowania aktywności fizycznej. Mamy na-dzieję, że pomocny w tym będzie zaprezentowany przykładowy plan treningowy zawierający różne rodzaje aktywności do podejmowania w czasie wolnym, jak również przykłady prostych ćwiczeń fizycznych, możliwych do wykonania w czasie krótkiej przerwy w pracy.

Dokładniejsze informacje na prezentowany temat, jak również więcej przykładów ćwiczeń fizycznych (oddzielnie dla odcinka szyjnego kręgosłupa, obręczy barkowej, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kończyn górnych i kończyn dolnych) zamieszczono w poradniku pt. „Przykłady ćwiczeń fizycznych - profilaktyka dolegliwości mięśnio- wo-szkieletowych" oraz na stronie internetowej dostępnej w CIOP-PIB.

 

PIŚMIENNICTWO

 

[1]    Biernat E., Stupnicki R., Lebiedziński B., Janczewska L. Assessment of physical activity by applying IPAQ questionnaire. "Physical Education and Sport" 2008,52,2: 83-89

[2]    Badanie specjalne Eurobarometru nr 334/ seria badawcza 72.3; TNS Opinion &Social: Sport i aktywność fizyczna. 2010, dostępny na stronie: http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/ article_attachments/attachments/10347/original/ Eurobarometr_pl.pdf?1334720 685

[3]    Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D. i in. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki Programu WOBASZ. „Kardiol. Pol." 2005, 63,4:636-640

[4]    Puciato D., Rozpara M., Młynarski W., Łoś A., Królikowska B. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. „Medycyna Pracy" 2013, 64,5:649-657

[5]    Wojtyniak B., Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012

[6]    U.S. Dept. of Health and Human Services. 2008, dostępny na: Physical Activtty Guidelines for Americans

[7]    WHO: Benefits of Physical Activity. 2008, dostępne na stronie: http://www.who.int/dietphysicalactivity/ factsheet/en/index.html

[8]    Anderson B. Stretching. 20th Anniversary Revised, Edition 2000

[9]    Kużdżał A. (red.), Kiss T., Szczygieł A., Guzy G., Ridan T., Mirek E. i in. Atlas rehabilitacji ruchowej. Wyd. Forum, Poznań 2009 (stan na luty 2011)

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", sfinansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.