Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Współpraca ze służbami bhp generalnego wykonawcy

 

Przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcy powinni otrzymywać także informacje udzielane przez służby generalnego wykonawcy. W takich sytuacjach poszczególni pracodawcy małych firm powinni odpowiednio przekazać te informacje swoim pracownikom. Przekazując informacje muszą upewnić się, że są one zrozumiałe. Powinny być one jasne i zwięzłe, zaś wszyscy pracownicy muszą mieć czas na ich przyswojenie i zrozumienie. Należy zadbać, aby pracownicy na budowach, używający codziennie języka innego niż polski, w pełni zrozumieli przekazywane informacje. Utrzymywanie kontaktów ze służbami bhp generalnego wykonawcy jest również ważne przypadku rozwiązywania bieżących spraw podczas realizacji inwestycji. Szczególnie ma to znaczenie na mniejszych budowach gdzie w codziennej pracy często brak jest wspólnych narad z podwykonawcami, podczas których można by omawiać stan bhp. Podwykonawcy powinni wymagać od służb bhp generalnego wykonawcy aby z ich strony były inicjowane i podtrzymywane kontakty robocze. Wynika to także zadań tej służby opisanych w rozporządzeniu [5].

 

__________________

 

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109 poz. 704, ze zm.).