Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

 

Instrukcje podwykonawców nie mogą mieć charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzonego np. metodą „kopiuj – wklej”). Podwykonawcy powinni dostosowywać je do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (w związku z obowiązującym planem BIOZ). Instrukcje te powinny zawierać następujące dane dotyczące [9]:

 

- realizowanej inwestycji,

- wykonawcy i generalnego wykonawcy,

- wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)

- pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),

- sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),

- substancji i materiałów niebezpiecznych.

 

 

________________

 

[9] Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót  http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/dokumenty_do_pobrania.html